Krypteras säkert

Dela dokument. Ladda upp dokument och mappar med dra och släpp från skrivbordet. Ingen gräns för filstorlek.

Enkelt att använda

Stanna inte vid dokumentdelning. Starta diskussioner och konversationer för att få ut det mesta av ditt samarbete.

Med ditt team och kunder

Dela dokument. Ladda upp dokument och mappar med dra och släpp från skrivbordet. Ingen gräns för filstorlek.

Kärnfunktioner

All delad information skyddas med säker end-to-end-kryptering.

Rollhantering

Rollhantering på ett enkelt och smidigt sätt med säker end-to-end-kryptering. Välj vilka roller som ska delas med vilken information.

Konversationer

Säkra konversationer. Stanna inte vid dokumentdelning. Starta diskussioner och konversationer för att få ut det mesta av ditt samarbete.

All nödvändig information

Begränsade mappar. Konfidentialitet innebär att information endast ska nås på ett behov-att-veta-basis.

Säker filöverföring

Enkelt tillståndssystem. Varje användare har en roll. Varje roll har olika behörigheter. Att ändra en användares roll är enkelt.

Samla dokument

Dela dokument. Ladda upp dokument och mappar med dra och släpp från skrivbordet. Ingen gräns för filstorlek.

Visningsmöjlighet

Enkel redigering och visningsmöjlighet. Redigering och visning av dokument utan nedladdning. Visa, redigera och spara dina dokument direkt i Konfident.