Rollhantering med säker End-to-end-kryptering

I Konfident skapar du enkelt användare och användargrupper. Som en del av processen för att skapa användare, tilldelas även användarroller. Med End-to-end-kryptering (E2EE) erbjuds flexibilitet och tillgänglighet för det offentliga molnet, med säkerhet hos ett privat datacenter, där enbart behöriga kan ta del av informationen som hanteras.

Trygghet och spårbarhet i alla händelser

Med Konfident får du ett verktyg med rollhantering som säkerställer att enbart betrodda användare har tillgång till informationen som delas, samt en oföränderlig aktivitetslogg som ger full spårbarhet av alla händelser i ett projekt.

Jag vill veta mer

Kei Petersson

Sales

Skydda information för betrodda användare
med rollhantering

Välj en smidig molntjänst för säker kommunikation och fildelning inom ditt team och med dina klienter, med flexibel rollhantering och tilldelning av behörigheter.

Kontakta mig
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.