Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Som Sveriges största företagsstödföretag förstår Aspia värdet av att skydda känslig kundinformation. Det är en av anledningarna till varför de använder Konfident, vårt säkra samarbetsverktyg.

Aspia väljer Konfident för säkrare kommunikation

Klienten

Aspia är Sveriges största affärsstödföretag som tillhandahåller tjänster och konsulttjänster inom skatt, redovisning, löner och många andra områden. Tidigare en del av PwC Business Services är de nu ett blomstrande företag med 1 450 anställda och de använder Konfident för att stödja sin verksamhet i Norden.

Förutom administrativt stöd är de specialiserade på att tillhandahålla tjänster för utvecklingsföretag. De hjälper organisationer i startfasen, när de växer och under förändringar i ägande och förvaltning. Naturligtvis handlar det om att hantera känslig företagsinformation, så säker kommunikation – både internt och externt – är avgörande.

Utmaningen

Förutom att hantera sina egna filer arbetar Aspia med sina kunders konfidentiella dokument. Företag över hela Skandinavien litar på dem viktig information, så säker krypteringsteknik är viktig när man delar filer och skickar meddelanden.

De har sin egen interna plattform, myBusiness, som används för dagliga affärsuppgifter. Men många uppgifter behöver ett extra lager av funktionalitet och säkerhet.

Hyker-lösningen

Aspia valde Hykers Konfident-tjänst eftersom den tillhandahåller verktyg för samarbete och filhantering som är både säkra och enkla att använda. Konfidents kombination av end-to-end-kryptering med ett enkelt gränssnitt har tagits emot mycket väl.

Johan Ekblom, Aspias VD, säger: ”Konfident är en lovande produkt som täcker de flesta av de behov som små och medelstora företag har”, säger Johan Ekblom, Aspias VD. “För andra funktioner som större företag behöver, arbetar vi gärna tillsammans med Hyker för att hitta lösningar som uppfyller våra krav och behoven hos företag i olika branscher.”