Oföränderlig aktivitetslogg med full översikt

I Konfident finns en säker aktivitetslogg som ger dig kontroll över händelser i ett projekt. Varje utförd åtgärd loggas, vilket ger dig full översikt över alla åtgärder som vidtagits under en viss period. Särskilda händelser loggas i en speciell oföränderlig logg som inte går att manipulera.

Trygghet och spårbarhet
i alla händelser

När du använder Konfident aktivitetslogg får du ett verktyg som säkerställer att enbart behöriga användare är i fas med företagets planer. Med Bank-ID autentisering är det garanterat att informationen endast når och används av behöriga användare.

Kontakta oss

Kei Petersson

Sales

Vill du veta mer om
vår aktivitetslogg?

Välj en säker plattform för kontroll över era händelser inom ditt team och klienter.

Med en personlig demo visar vi dig vad som skiljer oss från mängden.

Kontakta mig
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.