Krypteras säkert

Dela dokument. Ladda upp dokument och mappar med dra och släpp från skrivbordet. Ingen gräns för filstorlek.

Enkelt att använda

Stanna inte vid dokumentdelning. Starta diskussioner och konversationer för att få ut det mesta av ditt samarbete.

Med ditt team och kunder

Dela dokument. Ladda upp dokument och mappar med dra och släpp från skrivbordet. Ingen gräns för filstorlek.

Kärnfunktioner

All delad information skyddas med säker end-to-end-kryptering.

Aktivitetslogg

Aktivitet loggas. Varje utförd åtgärd loggas i en händelse. Särskilda händelser loggas i en speciell “oföränderlig” logg.

Samla dokument

Dela och samla dokument. Ladda upp dokument och mappar med dra och släpp från skrivbordet. Ingen gräns för filstorlek.

Säker filöverföring

Enkelt tillståndssystem. Varje användare har en roll. Varje roll har olika behörigheter. Att ändra en användares roll är enkelt.

 

 

Konversationer

Säkra konversationer. Stanna inte vid dokumentdelning. Starta diskussioner och konversationer för att få ut det mesta av ditt samarbete.

All nödvändig information

Begränsade mappar. Konfidentialitet innebär att information endast ska nås på ett behov-att-veta-basis.

Visningsmöjlighet

Enkel redigering och visningsmöjlighet. Redigering och visning av dokument utan nedladdning. Visa, redigera och spara dina dokument direkt i Konfident.