Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Pamica är en privat investeringsgrupp som stod inför en kommunikationsutmaning när deras investerargrupp expanderade: hur man skickar ut konfidentiell information på ett effektivt och säkert sätt. De hittade lösningen i Konfident.

Hur Pamica AB hittade en säker kommunikationskanal för sina investerare.

Klienten

Pamica AB är ett riskkapitalbolag som investerar i och utvecklar små och medelstora företag. Grundades 2016 ursprungligen som ett joint venture med det börsnoterade finansinstitutet Catella, de driver nu två riskkapitalfonder med cirka 180 investerare.

”Man kan tänka sig Pamica som en grupp på 180 investerare”, förklarar Frida Svensson, en finansanalytiker i gruppen, ”men vi är också ett team på 6 företagare som hittar företag att förvärva och sedan arbetar med dessa företag för att öka deras värde . I grunden är vi ett litet team och vi har ingen säljchef eller någon som spenderar all sin tid på att hantera våra kunder. Även om jag är finansanalytiker har jag också tagit ansvar för att kommunicera med investerarna.

”Vi skickar kvartalsrapporter, trimestrar och så vidare till våra investerare, men det som är viktigare är att vi säkert kan skicka konfidentiell information till dem. När de fattar investeringsbeslut vill vi att de ska känna till vår värdering av företagen i portföljen, så vi skickar ut investeringsmemoranda med denna typ av information. ”

Utmaningen

När Pamica växte blev kommunikationen med sina investerare mer komplicerad och det blev klart att de behövde ett säkert sätt att skicka konfidentiell information.

”När vi började skedde all vår kommunikation med investerare via Catella. När vi lanserade vår andra fond blev vi mycket större. Antalet investerare ökade till 180, och vi insåg att vi behövde ett säkert sätt att kommunicera med dem. ”

Uppgiften för Pamica var att hitta ett sätt att leverera känslig information, även om de inte hade ett dedikerat kommunikationsteam.

Hyker-lösningen

Det första steget som Frida tog var att kontakta Catella för att se om de kunde ge några rekommendationer:

”De föreslog att Hyker skulle användas som en extern plattform. Vi har vår egen webbplats där våra investerare kunde logga in, men problemet var att det området inte var tillräckligt säkert för att lagra konfidentiell information.

”Efter att jag pratat med Hyker hjälpte de oss att konfigurera Konfident på vår webbplats. Nu kan våra investerare gå till vår hemsida och klicka på avsnittet Konfident för att få tillgång till känslig information. De kan också bara gå direkt till Konfident-sidan, vilket är vad jag rekommenderar dem.

”Av våra 180 investerare är 150 av dem aktiva användare av Konfident. De förstår vad de ska göra. När ny information finns tillgänglig på webbplatsen får de ett e-postmeddelande, då använder de flesta Bank-ID för att logga in [den svenska elektroniska identifieringsplattformen].

”Jag tycker att det fungerar riktigt bra. Investerarna får vad de vill ha, och de verkar verkligen uppskatta tjänstens säkra natur. Det är väldigt bekvämt att allt är på ett ställe för dem. ”