Enkel användning med säker End-to-end-kryptering

I Konfident skapar du enkelt användare och användargrupper, där alla verifierar sin identitet med Bank-ID autentisering. Med End-to-end-kryptering (E2EE) erbjuds flexibilitet och tillgänglighet där enbart behöriga kan ta del av informationen som hanteras. Således kan du kommunicera och dela information med dina kollegor och klienter på ett säkert sätt.

Jag vill veta mer

Trygghet och spårbarhet med Bank-ID autentisering

Med Konfident får du ett obehindrat verktyg med rollhantering som säkerställer att endast betrodda användare har tillgång till informationen som hanterad, samt med en oföränderlig aktivitetslogg som ger full spårbarhet av alla händelser. Med Bank-ID autentisering är det garanterat att informationen aldrig når eller används av obehöriga.

En flexibel plattform för ökad produktivitet

Med Bank-ID autentisering kan konfidentiell information bara ses av behöriga inne i Konfident. Skapa det arbetsflöde du behöver med verksamhetens dokument samlade på ett och samma ställe, hantera roller och tilldela visningsmöjligheter – utan oro för vem som har tillgång till informationen som delas.

Kontakta oss

Kei Petersson

Sales

Om du vill hålla viktig information för dig själv

Välj en säker plattform för kontroll över er information inom ditt team och klienter.

Med en personlig demo visar vi dig vad som skiljer oss från mängden.

Kontakta mig
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.