Arkiv Redovisning

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.

GDPR är en viktig fråga för alla organisationer med kunder i EU. Göteborgs bokföringsföretag Arkiv Redovisning AB använder våra krypteringsverktyg från helhet för att undvika fallgropar och hålla kontakten med kunderna.

Varför Arkiv Redovisning förlitar sig på Konfident för att navigera i GDPR

Klienten

Arkiv Redovisning AB är ett Göteborgsbaserat bokföringsföretag som arbetar nära sina kunder. Enligt VD Anna Halldenius är ett centralt inslag i deras strategi att upprätthålla tydliga kommunikationskanaler med sina kunder:

”Vårt fokus är på mindre ägardrivna företag. Vi tror på personliga lösningar och våra kunder har alltid en egen kontaktperson. Vi kommunicerar med våra kunder om saker som löner och kontrakt. Vi måste också dela information internt och med revisorer. ”

Arkiv Redovisning är ett företag med åtta anställda, de är medlem i Svenska Föreningen för revisorer och lönekonsulter (SrF) och de arbetar enligt officiella branschstandarder (REKO). Därför har de alltid krävt säkra kommunikationskanaler på tre nivåer; internt, med revisorer och offentliga tjänstemän och med deras kunder. Introduktionen av ny europeisk dataskyddslagstiftning 2018 innebar en extra utmaning för deras kommunikationsstrategi.

Utmaningen

Införandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 2018 tvingade företag över hela Europa att titta närmare på hur de hanterade kundinformation. Den rättsliga skyldigheten att skydda personuppgifter innebar att nya lösningar måste hittas för att kommunicera säkert med kunder och samarbeta.

För medelstora företag som Arkiv har lagstiftningen varit särskilt utmanande. De måste hitta ett sätt att uppfylla kraven i GDPR med en begränsad budget. De ekonomiska påföljderna för bristande efterlevnad kan vara förödande, men samtidigt vill de inte alienera sina kunder genom att komplicera det sätt de arbetar tillsammans på.

Arkiv behövde hitta ett sätt att arbeta med kunder som var enkelt, säkert och GDPR-kompatibelt.

Hyker-lösningen

Arkiv fick en rekommendation om att Hyker kunde tillgodose deras behov inom detta område, och de kontaktade oss för att ta reda på mer.

Vår rekommendation var att börja använda vår molnbaserade tjänst Konfident som ett alternativ till e-post. Det ger end-to-end-kryptering för både extern och intern kommunikation, samt en lättanvänd samarbetsplattform.

”Efter att vi tagit kontakt med Hykers representant bestämde vi oss för att börja använda Konfident som en lösning för att dela information. Vi började snabbt och jag tror att det har blivit mycket väl mottaget av våra kunder. De får enkel tillgång till sin information när de behöver den och uppskattar att vi har valt en säker tjänst och att vi behandlar deras data på allvar. ”

Sedan dess har Konfident blivit deras primära sätt att dela information.

”Vi är mycket nöjda med Konfident och med det stöd vi får från Hyker”, säger Anna. ”Det är fantastiskt att vi har vår egen kontaktperson på Hyker som kan hjälpa oss om vi någonsin har några frågor. Vi skulle definitivt rekommendera Hyker och Konfident till våra kollegor i branschen, för vi är mycket nöjda. ”