Anledningar till att välja Konfident för molnlagring

  • Lätt hantering av verksamhetens filer enligt svenska lagar.
  • Alla filer lagras enligt GDPR och Patientskyddslagen.

  • Tryggt samarbete inom och utanför verksamheten.
  • Flexibelt verktyg som är lätt att använda för att samarbeta och dela filer.

  • Dela filer och signera med BankID.
  • Molnlagring som gör att du kan dela information med hög högsta säkerhet.

  • Signera digitalt & tryggt
  • Med hjälp av BankID genomför du trygga signeringar.

  • Support och personlig rådgivning

  • Konfident tillhandahåller svensk support som hjälper dig med alla dina frågor.

Trygg molnlagring

Konfident innebär trygg och svensk säker molnlagring som grundas på utveckling och lagring av egen information i Sverige. Verktyget ger molnlagring som bidrar till tydlig överblick och full kontroll på all din skyddsvärda data.

Kei Petersson

Sales

Upplev skillnaden
med Konfident

Söker din verksamhet efter en kostnadseffektiv molnlagring? Vill ni veta mer om hur Konfident kan lagra, dela och hantera all er skyddsvärd data på ett säkrare sätt?

Ring upp mig
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.