Framtidens bästa molnlagringstjänst

Konfident är en viktig del för varje unikt affärsbehov. Med hjälp av molnlagringstjänsten kan verksamheten utvecklas och nå en ännu mer trygg och tillitsfull kommunikation. Här behöver du aldrig känna oro över vem som har tillgång till din eller företagets skyddsvärda data. En molnlagringstjänst gör det tryggt, enkelt och framförallt säkert att dela filer.

Kontakta oss

Flera utvecklingsmöjligheter med Konfident

Konfident bidrar till flera utvecklingsmöjligheter och ger möjlighet till ökad kostnadseffektivitet, innovationer, cybersäkerhet och automatisera delar av verksamheten. Vår molnlagringstjänst har flera fördelar, där alla varit en bidragande faktor till att fler företag väljer att investera i Konfident. Just för att utveckla och säkra sin verksamhet för framtiden.

Läs mer om säker filöverföring

Kei Petersson

Sales

Upplev skillnaden
med Konfident

Söker du efter framtidens bästa lagringstjänst? Vill du veta mer om hur Konfident kan lagra, dela och hantera skyddsvärd data på ett säkrare sätt?

Ring upp mig
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.