Säker filöverföring

Säker filöverföring i dokumentportal med säker end-to-end-kryptering.

Säkra konversationer

Säker konversationer i dokumentportal där all delad information är skyddad.

Rollhantering

Hantera alla era behörigheter i roller på ett enkelt och smidigt sätt.

Vad är en dataplattform?

Tryggt, enkelt & säkert!

En dataplattform underlättar insamlingen, hanteringen, lagringen och tillgängliggörandet av data. Den kan effektivt samla ihop, integrera och fördela data. Genom automation, förvaltning och koppling till en mångfald av datalagringslösningar som databaser, datalager, datasjöar, optimerar plattformen datahanteringsprocesserna.

Vill du veta mer om hur Konfident kan vara ett alternativ till dropbox?

Jag vill veta mer!

Kei Petersson

Account Executive

Öka din säkerhet

Datan som delas mellan dig och dina klienter är er ensak. Ingen annans. En dataplattform ska vara både säkert och enkelt, utan att du ska behöva kompromissa.

Med en personlig demo visar vi dig vad som skiljer oss från mängden.

Ring upp mig

Dataplattformens huvudsyften

Read more arrow indicator
- Integration mellan datakällor - Sammanställning av data - Kontroll och korrigering

Arbeta varifrån du vill

Read more arrow indicator
En molnbaserad dataplattform är lättillgänglig oavsett varifrån du arbetar.

Uppnå smidighet

Read more arrow indicator
Förutse förändringar och möjliggör snabbare beslutsfattande med en integrerade dataplattform som Konfident.

Varumärken som litar på Konfident

"När vi började använda Konfident så behövde vi en trygg och säker tjänst för att dela dokument med våra kunder. Nu när vi har varit kunder ett tag så har vi insett att vi kan använda Konfident till fler saker eftersom applikationen utvecklas på ett sätt som passar väldigt bra med hur vi vill arbeta."

Anna Halldenius VD på Arkiv Redovisning
59%

Av dataintrången orsakades majoriteten av den mänskliga faktorn.

12,241

Dataincidenter har rapporterats sedan GDPR infördes.

+ SEK 116M

Totalvärdet av utgående böter som följer av överträdelser av GDPR.

Modern & digital dataplattform

Passar extra bra till alla som är i behov av att hantera information på ett säkert sätt.

Affärsnyttan med en dataplattform

Read more arrow indicator

Affärsfördelarna med en molnbaserad dataplattform är många, detta är några av dem: - Dataplattformen hjälper företag, myndigheter och organisationer att bättre hantera sin strategi över datastyrning samt vilken information som ska samlas in vem som ska ha åtkomst till informationen.
- Genom att använda en dataplattform får företag en större konkurrensfördel och kan tävla om data som en betydande tillgång.

Verifiering med BankID

Read more arrow indicator

Skapa enkelt användare och användargrupper, där var och en verifierar sig med Bank-ID. Med End-to-end-kryptering (E22) skapas flexibilitet och tillgänglighet där endast behöriga kan ta del av informationen som hanteras. Kommunicera & dela information säkert inom organisationen.

Ökad produktivitet

Read more arrow indicator

Med allt sparat på ett & samma ställe kan ni inom organisationen skapa ett mer effektivt arbetsflöde. Säker dataplattfomr - utan oro över vem som har tillgång till informationen.

Varbergs Revisionsbyrå AB

Varbergs Revisionsbyrå använder Konfident eftersom det är det enklaste sättet att säkert dela konfidentiell information.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.

Elitfotboll Dam

Med hjälp av Konfident, en så kallad. "Digital bokhylla" skapades där klubbens information lagrades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa att all information var tillgänglig för dem som skulle ha tillgång till den.