Här kommer vårt andra inlägg om NIS2 och CER
där vi går igenom vem som påverkas.

Som vi skrev om i förra inlägget är syftena med EU direktiven;

 • NIS2 – uppnå en hög och gemensam cybersäkerhetsnivå inom EU
 • CER – stärka motståndskraften mot fysiska hot (ej cyber) för kritisk infrastruktur inom EU

De branscher och organisationer som gemensamt omfattas av både NIS2 och CER är en utökning av NIS1 och innefattar nu;

Väsentliga:

 • Energi (produktion, distribution, överföring o försäljning)
 • Transport (flyg, tåg, väg o sjöfart),
 • Bank o finans (lån, handel, marknad o infrastruktur)
 • Hälso- o sjukvård (forskning, produktion o vårdgivare),
 • Digital infrastruktur (DNS, data center, cloud computing, kommunikation, service o säkerhet )

Nya i och med NIS2

 • Vatten och avlopp
 • Offentlig förvaltning
 • Rymden

Viktiga (samtliga nya i och med NIS2):

 • Digitala aktörer (marknader, sökmotorer, sociala media)
 • Post o paket
 • Avfallshantering
 • Kemikalier (produktion o distribution)
 • Livsmedel (produktion o distribution)
 • Tillverkning (läkemedel, elektronik, optik, maskiner o fordon),
 • Forskning o utveckling

Om din organisation verkar inom någon av ovan branscher OCH har >49 anställda med en omsättning på >10 M€ måste din organisation vara compliant i oktober 2024.

Vill du veta VAD du och din organisation behöver göra för att möta kraven på compliance? Missa inte nästa inlägg då vi går igenom detta! Du hittar även mer information om NIS2 och CER på vår hemsida; www.konfident.io

Har du frågor kring NIS2, CER och hur vi kan hjälpa din verksamhet bli compliant kontakta sales@hyker.io

Varbergs Revisionsbyrå AB

Varbergs Revisionsbyrå använder Konfident eftersom det är det enklaste sättet att säkert dela konfidentiell information.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.

Elitfotboll Dam

Med hjälp av Konfident, en så kallad. "Digital bokhylla" skapades där klubbens information lagrades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa att all information var tillgänglig för dem som skulle ha tillgång till den.