Elitfotboll Dam

Med hjälp av Hyker Securitys molntjänst, Konfident, en så kallad. “Digital bokhylla” skapades där klubbens information lagrades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa att all information var tillgänglig för dem som skulle ha tillgång till den.

Resultatet av att använda Konfident har gjort att vi arbetar smartare och har börjat bygga vårt eget informationsbibliotek tillsammans med våra föreningar. Vi är mycket nöjda med Hyker och kan starkt rekommendera Konfident till dem som har samma utmaningar som vi hade.

Hur Elitfotboll Dam kunde säkerställa att all information lagrades på ett ställe.

Klienten

Elitfotboll Dam grundades 1978 och är en intresseorganisation för de två högsta ligorna i kvinnofotboll i Sverige, OBOS Damallsvenskan och Elitettan. Tillsammans driver EFD och klubbarna frågor av intresse relaterade till kvinnofotboll.

Utmaningen

En utmaning som EFD stod inför var att se till att informationen som samlades in av klubbens representanter förblev i klubben även efter att en representant lämnade. Problemet som fanns var att människor hade information på sina egna datorer och när de stannade kom informationen och klubben var tvungen att börja om från början för att skapa information som redan var tillgänglig men inte tillgänglig.

Ett annat problem var att anställda på EFD mailade information till klubbarna som då inte delade informationen. Eftersom det inte går att följa upp huruvida ett e-postmeddelande har lästs eller inte, skapade detta extra arbetsbelastning för de anställda internt vid Elitfotboll Dam eftersom det var mycket dubbelarbete och onödig post för att fråga om klubben hade fått tillgång till informationen.

Lösningen

Med hjälp av Hyker Securitys molntjänst, Konfident, en så kallad. “Digital bokhylla” skapades där klubbens information lagrades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa att all information var tillgänglig för dem som skulle ha tillgång till den.

Eftersom du kan se om en person har deltagit i informationen i tjänsten kan de anställda på EFD vara säkra på att den delade informationen kom till den person som skulle ha det och enkelt följa upp om någon var tvungen att kontakta.

Varför Konfident

“Tidigare var vi tvungna att skicka ut till klubbarna flera gånger för att se till att alla hade den information de behövde, vilket resulterade i en högre arbetsbelastning och mer e-post.” säger Thomas Westlund, projektledare för marknadsföring och kommunikation vid Elitfotboll Dam.

“Efter att ha använt Konfident känner vi att vi lättare kan nå ut med information till klubbens representanter och se till att de har deltagit i den.”

Implementeringsprojektet

Från början hade vi problem med vår postleverantör som inte skickade posten som skickades från Konfident men efter snabb hjälp från Hyker kom vi smidigt igång.

Klubbens representanter har erbjudits ett webinar vid ett antal tillfällen som Hykers personal har hållit för att hjälpa dem komma igång och svara på de frågor som har uppstått. Efter det har användningen av Konfident fungerat mycket bra.

“När nya klubbar kommer är vår representant på Hyker snabb att hålla nya webinarier så att de nya kommer in i tjänsten så snabbt som möjligt och börjar använda den från början.”

Vi visste att vi hade problem med att dela information som vi behövde lösa men hade inte börjat leta efter lösningar än. En av Hykers representanter hörde från oss och vi tyckte att det var intressant att lyssna och kontrollera deras lösning eftersom de redan arbetade med ett par föreningar som ingår i vår organisation. Efter att ha tittat närmare på Konfident insåg vi att det är en tjänst som har underlättat arbetet internt hos oss på Elite Football Ladies och som hjälper föreningarna.

“Vi har till uppgift att hjälpa föreningarna med digitala verktyg och insåg snabbt att Konfident var en tjänst som skulle vara till hjälp för dem” Thomas Westlund.

Resultatet

Resultatet av att använda Konfident har gjort att vi arbetar smartare och har börjat bygga vårt eget informationsbibliotek tillsammans med våra föreningar. Vi är mycket nöjda med Hyker och kan starkt rekommendera Konfident till dem som har samma utmaningar som vi hade.