End-to-end-kryptering med flexibilitet och tillgänglighet

End-to-end-kryptering (E2EE-kryptering) gör det möjligt att hantera data i molnet, utan att exponera innehåll för mellanhänder. Med Konfident får du ett flexibelt due diligence-verktyg, med säkerhet hos ett privat datacenter, som gör det möjligt att hantera data i molnet utan att exponera innehåll för tredje part.

Säkert datarum för dig och dina klienter

Med Konfident som lösning är det möjligt för dig att lagra, dela och hantera känslig information utan att behöva oroa dig för vem som har tillgång till din och dina klienters information. Det är alltså du som bestämmer vem som har tillgång.

GDPR-anpassad lösning med skydd mot Cloud Act

Genom att välja Konfident som datarum i due diligence-processer påverkas du inte av Cloud Act och datalagringen uppfyller samtliga krav på personuppgiftsskydd enligt GDPR. Du får en GDPR-anpassad lösning, utan att behöva kompromissa mellan enkelhet och säkerhet.

Jag vill veta mer

Jesper Landén

Key Account Manager

Säkrare och enklare datarum

Söker du efter alternativ av virtuella datarum och vill veta mer om hur du med Konfident kan lagra, dela och hantera din och dina klienters data på ett säkrare sätt?

Jag vill veta mer
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.