Säker filöverföring

Säker filöverföring i dokumentportal med säker end-to-end-kryptering.

Säkra konversationer

Säker konversationer i dokumentportal där all delad information är skyddad.

Rollhantering

Hantera alla era behörigheter i roller på ett enkelt och smidigt sätt.

Säkert datarum för dig och dina klienter

Vi säkrar dokumenthantering

Genom att välja Konfident som din lösning, kan du säkert lagra, dela och hantera känslig information utan några bekymmer över vem som har åtkomst till både din och dina klienters data. Det är du som har full kontroll över vilka som har tillgång till informationen.

Kom igång

Kei Petersson

Account Executive

Öka din säkerhet

Söker du efter alternativ av virtuella datarum och vill veta mer om hur du med Konfident kan lagra, dela och hantera din och dina klienters data på ett säkrare sätt?

Ring upp mig

Var sker lagringen?

Read more arrow indicator
All lagring sker i Sverige.

Vem har tillgång till min information?

Read more arrow indicator
Endast avsändaren och mottagaren har möjlighet att komma åt det som delas. Ingen av våra anställda har rättighet att få tillgång till er information, och ni äger er data.

Betalar jag även för användare utanför vår verksamhet?

Read more arrow indicator
Ni behöver endast betala för interna användare som ska utnyttja Konfidents tjänster. Därför är det enbart de användare som tillhör er verksamhet som omfattas av avgiften. Ni har flexibiliteten att bjuda in valfritt antal externa användare utan extra kostnad.

Varumärken som litar på Konfident

"När vi började använda Konfident så behövde vi en trygg och säker tjänst för att dela dokument med våra kunder. Nu när vi har varit kunder ett tag så har vi insett att vi kan använda Konfident till fler saker eftersom applikationen utvecklas på ett sätt som passar väldigt bra med hur vi vill arbeta."

Anna Halldenius VD på Arkiv Redovisning
59%

Av dataintrången orsakades majoriteten av den mänskliga faktorn.

12,241

Dataincidenter har rapporterats sedan GDPR infördes.

+ SEK 116M

Totalvärdet av utgående böter som följer av överträdelser av GDPR.

Utforska fördelarna med ett virtuellt datarum

Passar extra bra till alla som är i behov av att dela information på ett säkert sätt.

Skyddad Datamiljö

Read more arrow indicator

I ett virtuellt datarum erbjuder Konfident en skyddad datamiljö där ni kan lagra, dela och hantera data utan oro för obehörig åtkomst. Med avancerade säkerhetsåtgärder kan ni vara säkra på att er information förblir konfidentiell och skyddad.

End-to-end-kryptering med flexibilitet och tillgänglighet

Read more arrow indicator

Genom end-to-end-kryptering (E2EE-kryptering) blir det möjligt att hantera data i molnet utan att avslöja innehållet för några mellanhänder. Med Konfident tillhandahålls en flexibel verktygslåda för due diligence, med den höga säkerheten som ett privat datacenter erbjuder. Det ger dig förmågan att hantera data i molnet med fullständig sekretess.

GDPR-anpassad lösning med skydd mot Cloud Act

Read more arrow indicator

Genom att välja Konfident som ett virtuellt datarum i due diligence-processer påverkas du inte av Cloud Act, samtidigt som datalagringen uppfyller alla krav på personuppgiftsskydd enligt GDPR. Du garanteras en fullständigt GDPR-anpassad lösning, där du inte behöver göra några kompromisser mellan användarvänlighet och säkerhet.

Varbergs Revisionsbyrå AB

Varbergs Revisionsbyrå använder Konfident eftersom det är det enklaste sättet att säkert dela konfidentiell information.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.

Elitfotboll Dam

Med hjälp av Konfident, en så kallad. "Digital bokhylla" skapades där klubbens information lagrades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa att all information var tillgänglig för dem som skulle ha tillgång till den.