Säker filöverföring

Säker filöverföring i dokumentportal med säker end-to-end-kryptering.

Säkra konversationer

Säker konversationer i dokumentportal där all delad information är skyddad.

Rollhantering

Hantera alla era behörigheter i roller på ett enkelt och smidigt sätt.

Vad är molnsäkerhet?

Konfident förklarar

Molnsäkerhet är en viktig del av cybersäkerhet som ständigt arbetar till att säkra datorsystem och filer som hanteras och delas digitalt. Konfident är ett verktyg med stark molnsäkerhet som ser till att all data förblir privat över digitala program och plattformar.

I grunden består molnsäkerhet av nedanstående kategorier:

  • Regelefterlevnad (GDPR och Patientskyddslagen)
  • Styrning (policyer om förebyggande och hantering av hot)
  • Datasäkerhet
  • Planering för datalagring (DR) och företagskontinuitet (BC)
  • Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

Kom igång

Kei Petersson

Account Executive

Öka din säkerhet

Datan som delas mellan dig och dina klienter är er ensak. Ingen annans. Molnsäkerhet ska vara både tryggt och enkelt, utan att du ska behöva kompromissa.

Med en personlig demo visar vi dig vad som skiljer oss från mängden.

Ring upp mig

Så fungerar molnsäkerhet

Read more arrow indicator
Molntjänster och lagringslösningar i molnet utnyttjar ett system av kopplade säkra datacentraler för att förvara och hantera data på nätet. Varje enskild molnbaserad lösning erbjuder anpassningsbara modeller som kan skräddarsys för att möta användarnas specifika krav.

Vem har tillgång till min information?

Read more arrow indicator
Det är endast avsändaren och mottagaren som har tillgång till det som lagras i molnet. Ingen av vår personal kan komma åt er information och det är ni som äger datan.

Betalar jag även för användare utanför vår verksamhet?

Read more arrow indicator
Nej, ni betalar endast för interna användare. Alltså för användarna inom verksamheten som ska ha tillgång till Konfident. Ni kan i sin tur bjuda in hur många externa användare ni vill.

Varumärken som litar på Konfident

"När vi började använda Konfident så behövde vi en trygg och säker tjänst för att dela dokument med våra kunder. Nu när vi har varit kunder ett tag så har vi insett att vi kan använda Konfident till fler saker eftersom applikationen utvecklas på ett sätt som passar väldigt bra med hur vi vill arbeta."

Anna Halldenius VD på Arkiv Redovisning
59%

Av dataintrången orsakades majoriteten av den mänskliga faktorn.

12,241

Dataincidenter har rapporterats sedan GDPR infördes.

+ SEK 116M

Totalvärdet av utgående böter som följer av överträdelser av GDPR.

Modern molnsäkerhet

Passar extra bra till alla som är i behov av att kommunicera och dela information på ett säkert sätt.

Konfident har allt!

Read more arrow indicator

Verktyget tillhandahåller omfattande molnsäkerhet som underlättar dokument- och filöverföringen för alla inom verksamheten. Med hjälp av verktyget blir det enkelt med allt från att dela information till synk och backup. Konfident ser även till att hjälpa din verksamhet att följa GDPR och Patientskyddslagen.

Dina dokument förblir säkra

Read more arrow indicator

Vårt skydd sträcker sig längre än standardkryptering genom att säkra de mest känsliga data mot hot både under överföring och när de inte används. Tredjepartstillgång av utvecklare och applikationer är reglerad enligt stränga policyer, och användarna måste ge sitt uttryckliga medgivande innan dessa kan få tillgång till deras innehåll.

Vi är måna om din integritet

Read more arrow indicator

Vi är alltid transparenta angående tidpunkten och orsakerna till att vi inhämtar dina personuppgifter, samt de åtgärder vi vidtar för att säkerställa deras skydd.

Varbergs Revisionsbyrå AB

Varbergs Revisionsbyrå använder Konfident eftersom det är det enklaste sättet att säkert dela konfidentiell information.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.

Elitfotboll Dam

Med hjälp av Konfident, en så kallad. "Digital bokhylla" skapades där klubbens information lagrades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa att all information var tillgänglig för dem som skulle ha tillgång till den.