Vad innebär molnsäkerhet?

Molnsäkerhet är en viktig del av cybersäkerhet som ständigt arbetar till att säkra datorsystem och filer som hanteras och delas digitalt. Konfident är ett verktyg med stark molnsäkerhet som ser till att all data förblir privat över digitala program och plattformar.

I grunden består molnsäkerhet av nedanstående kategorier:

  • Regelefterlevnad (GDPR och Patientskyddslagen)
  • Styrning (policyer om förebyggande och hantering av hot)
  • Datasäkerhet
  • Planering för datalagring (DR) och företagskontinuitet (BC)
  • Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

I Konfident finns allt!

Verktyget tillhandahåller omfattande molnsäkerhet som underlättar dokument- och filöverföringen för alla inom verksamheten. Med hjälp av verktyget blir det enkelt med allt från att dela information till synk och backup. Konfident ser även till att hjälpa din verksamhet att följa GDPR och Patientskyddslagen.

Kontakta oss

Kei Petersson

Sales

Upplev skillnaden
med Konfident

Söker du efter ett verktyg med omfattande molnsäkerhet och vill veta mer om hur Konfident kan lagra, dela och hantera din och dina klienters data på ett säkrare sätt?

Ring upp mig
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.