Säker filöverföring

Säker filöverföring i dokumentportal med säker end-to-end-kryptering.

Säkra konversationer

Säker konversationer i dokumentportal där all delad information är skyddad.

Rollhantering

Hantera alla era behörigheter i roller på ett enkelt och smidigt sätt.

Molnbaserat affärssystem - Tryggt & pålitligt

Exklusiva funktioner för effektiv fildelning

Ett molnbaserat affärssystem kan leda till lägre IT-kostnader för företaget, då molnleverantören ansvarar för allt underhåll och alla systemuppdateringar. Detta ger företaget möjlighet att lägga mer fokus på sina kärnverksamheter. I form av Konfident erbjuds en molntjänst som ett bra komplement till ett molnbaserat affärssystem.

Kom igång

Kei Petersson

Account Executive

Om du vill hålla viktig information för dig själv

Välj ett komplett affärssystem för kontroll över er information inom ditt team och klienter.

Med en personlig demo visar vi dig vad som skiljer oss från mängden.

Ring upp mig

Var sker lagringen?

Read more arrow indicator
All lagring sker i Sverige.

Vem har tillgång till min information?

Read more arrow indicator
Endast avsändaren och mottagaren har möjlighet att komma åt det som delas. Ingen av våra anställda har rättighet att få tillgång till er information, och ni äger er data.

Betalar jag även för användare utanför vår verksamhet?

Read more arrow indicator
Ni behöver endast betala för interna användare som ska utnyttja Konfidents tjänster. Därför är det enbart de användare som tillhör er verksamhet som omfattas av avgiften. Ni har flexibiliteten att bjuda in valfritt antal externa användare utan extra kostnad.

Varumärken som litar på Konfident

"När vi började använda Konfident så behövde vi en trygg och säker tjänst för att dela dokument med våra kunder. Nu när vi har varit kunder ett tag så har vi insett att vi kan använda Konfident till fler saker eftersom applikationen utvecklas på ett sätt som passar väldigt bra med hur vi vill arbeta."

Anna Halldenius VD på Arkiv Redovisning
59%

Av dataintrången orsakades majoriteten av den mänskliga faktorn.

12,241

Dataincidenter har rapporterats sedan GDPR infördes.

+ SEK 116M

Totalvärdet av utgående böter som följer av överträdelser av GDPR.

Fördelar med ett komplement till molnbaserat affärssystem

Säker fildelning har aldrig varit enklare

Enkelt samarbete

Read more arrow indicator

Genom Konfident som komplement till ett molnbaserat affärssystem. Med smidiga tillvägagångssätt blir det enkelt och smidigt att samarbeta och dela värdefull information med dina kollegor inom företaget, oavsett deras geografiska plats.

Minska kostnader

Read more arrow indicator

Ett molnbaserat affärssystem kan också minska IT-kostnaderna för företaget eftersom molnleverantören sköter allt underhåll och alla uppdateringar av systemet. Det bidrar till att företaget istället kan fokusera mer på sina affärsverksamheter.

Lagring med skydd mot Cloud Act

Read more arrow indicator

Tidigare har det varit nödvändigt att välja mellan enkelhet och säkerhet på olika datorplattformar. Speciellt om du önskar undvika påverkan från den amerikanska lagstiftningen Cloud Act. Denna avvägning är nu överflödig, Konfident är det perfekta komplementet till ett molnbaserat affärssystem.

Varbergs Revisionsbyrå AB

Varbergs Revisionsbyrå använder Konfident eftersom det är det enklaste sättet att säkert dela konfidentiell information.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.

Elitfotboll Dam

Med hjälp av Konfident, en så kallad. "Digital bokhylla" skapades där klubbens information lagrades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa att all information var tillgänglig för dem som skulle ha tillgång till den.