Säker filöverföring

Säker filöverföring i dokumentportal med säker end-to-end-kryptering.

Säkra konversationer

Säker konversationer i dokumentportal där all delad information är skyddad.

Rollhantering

Hantera alla era behörigheter i roller på ett enkelt och smidigt sätt.

Skapa gemensamma dokument och filer

Förenkla samarbetet

Genom att organisera mappar baserade på er verksamhets olika arbetsområden, kan du enkelt effektivisera arbetet. Samtidigt har du förmågan att skapa grupper och ge specifika personer behörigheter för filåtkomst. Genom enkla åtgärder som att tilldela administratörsroller kan ni skapa en mer tydlig struktur för hur företaget lagrar och hanterar filer. Detta resulterar i förbättrad kontroll och säkerställer att rätt team eller medarbetare har tillgång till korrekt information.

Kom igång

Kei Petersson

Account Executive

Öka din säkerhet

Informationen som utväxlas mellan dig och dina klienter är er privata angelägenhet, ingen annan. Vi strävar efter att göra filöverföring både säker och okomplicerad, så att du inte behöver göra några kompromisser.

Med en personlig demo visar vi dig vad som skiljer oss från mängden.

Ring upp mig

Var sker lagringen?

Read more arrow indicator
All lagring sker i Sverige.

Vilka personer har möjlighet att nå min information?

Read more arrow indicator
Endast avsändaren och mottagaren har behörighet att nå den delade informationen. Ingen av vårt team har åtkomst till er data, och det är ni som äger innehållet.

Betalar jag även för användare utanför vår verksamhet?

Read more arrow indicator
Betalningen berör enbart era interna användare, det vill säga de som är involverade i er verksamhet och har användning av Konfident. Ni har friheten att bjuda in hur många externa användare ni önskar, utan att det påverkar er faktura.

Varumärken som litar på Konfident

"När vi började använda Konfident så behövde vi en trygg och säker tjänst för att dela dokument med våra kunder. Nu när vi har varit kunder ett tag så har vi insett att vi kan använda Konfident till fler saker eftersom applikationen utvecklas på ett sätt som passar väldigt bra med hur vi vill arbeta."

Anna Halldenius VD på Arkiv Redovisning
59%

Av dataintrången orsakades majoriteten av den mänskliga faktorn.

12,241

Dataincidenter har rapporterats sedan GDPR infördes.

+ SEK 116M

Totalvärdet av utgående böter som följer av överträdelser av GDPR.

Säkert samarbetsverktyg - internt som externt

Passar extra bra till alla som är i behov av att dela information på ett säkert sätt.

Smidig filhantering med samarbetsverktyg

Read more arrow indicator

Genom användning av Konfidents samarbetsverktyg kan enskilda individer såväl som större team samarbeta på ett mer effektivt sätt. Arbete och filhantering utförs i gemensamma dokument med möjlighet att dela innehåll både inom och utanför organisationen.

Gemensamma filer och dokument

Read more arrow indicator

Vårt samarbetsverktyg erbjuder en gemensam plattform där varje medarbetare kan hantera filer, dela konfidentiell information och säkerhetskopiera lokalt sparade dokument. Genom att dra nytta av molntjänsten Konfident ökar effektiviteten inom organisationen, vilket resulterar i förbättrad kontroll över projektdokument och teamets mappstruktur.

Förbättrad Produktivitet

Read more arrow indicator

Med vårt samarbetsverktyg kan er organisation hålla allt samlat på en plats och utveckla en smidigare arbetsprocess. Säker filöverföring - utan orosmoment kring informationens tillgänglighet.

Varbergs Revisionsbyrå AB

Varbergs Revisionsbyrå använder Konfident eftersom det är det enklaste sättet att säkert dela konfidentiell information.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.

Elitfotboll Dam

Med hjälp av Konfident, en så kallad. "Digital bokhylla" skapades där klubbens information lagrades. På detta sätt var det möjligt att säkerställa att all information var tillgänglig för dem som skulle ha tillgång till den.