Effektivt samarbetsverktyg - internt liksom externt

Genom Konfident kan varje enskild individ såväl som ett större team arbeta mer effektivt tillsammans. Arbetet och hantering av filer görs i gemensamma dokument med möjlighet att dela innehåll både internt och externt.

Samarbetsverktyget skapar möjlighet till ett gemensamt utrymme där varje medarbetare kan hantera filer, dela skyddsvärd data och ta backup på lokalt sparade filer. Med en molntjänst som Konfident blir arbetet inom organisationen mer effektivt. Det bidrar till en bättre kontroll på projektets dokument såväl som teamets mappar.

Skapa gemensamma filer och dokument

Förenkla arbetet genom att organisera mappar baserade på verksamhetens olika arbetsområden. Samtidigt finns även möjligheten att skapa grupper och tilldela personer utvalda fil-behörigheter.

Med små enkla medel som tilldelning av administratörsroller skapar du en tydligare struktur i företagets sätt att lagra och hantera filer. Något som leder till ökad kontroll och att rätt team eller medarbetare har tillgång till rätt information.

Boka demo