Kei Petersson

februari 13, 2024

Hyker Security AB tar in ny VD

Hyker Security välkomnar Mats Karlsson som ny VD för bolaget. Mats har en lång erfarenhet av att bygga bolag inom telekom, informationssäkerhet och säker molnlagring, vilket kommer vara ett starkt bidrag till Hykers ambition att växa inom säker digital informationshantering.

Hyker har idag ett unikt erbjudande inom Zero-Knowledge Encryption, Zero-Trust Access ochConfidential Processing. Tidigare VD Ulf Gerold har varit en drivande kraft i att ta Hyker till sin nuvarande position, vilket styrelsen och huvudägarna Saab Ventures och Lindeblad Ventures är tacksamma för. Styrelsen och Ulf har kommit överens om att Ulf lämnar sin roll som VD per den 7 februari 2024 och att Mats Karlsson tar över från samma datum. Ulf kommer att vara kvar i bolaget och fortsättningsvis arbeta med affärsutveckling.

– Vi lever i en värld som gör det allt svårare för företag och organisationer att hantera, skydda och säkra verksamhetskritisk information, säger Mats Karlsson, ny VD på Hyker Security AB. Jag är övertygad om att Hyker, med sina tjänster och djupa kompetens inom säker digital informationshantering, kommer att spela en viktig roll för många företag, verksamheter och tjänsteleverantörer när det kommer till att skydda kritisk information. Jag ser mycket fram emot att börja jobba tillsammans med teamet, avslutar Mats Karlsson.

– Jag och Styrelsen vill tacka Ulf för det arbete han utfört för Hyker under sin tid som VD, säger Jonas Lundeberg, Styrelseordförande i Hyker Security AB. Nu ser vi fram emot nästa fas i Hykers tillväxtresa med hjälp av den kunskap och expertis som Mats tar med sig från sina tidigare erfarenheter inom säker informationshantering och gedigna erfarenhet av att
driva och utveckla SAAS-bolag.

För mer information, kontakta:
Mats Karlsson, VD, Hyker Security AB, +46 (0) 703 201401, mats.karlsson@hyker.io
Jonas Lundeberg, Styrelseordförande, Hyker Security AB, +46 (0) 734 187038, jonas.lundeberg@saabgroup.com

Hyker Security AB
Hyker is a spin-out from SAAB. We make services and solutions where cryptography is a game changer. Our customers are ranging from the defense industry and public sector to the business market within accounting, law firms, recruiting, high-tech businesses and large international corporations. With our swedish DNA we strongly believe in trust and securing private data in public clouds.