Kei Petersson

februari 14, 2022

Cyberattacker - en tidsfråga för din verksamhet

Artikel från Di

Partner Content – Hyker Security

Den ökande digitaliseringen har lett till att lagring, kommunkation och fildelning utförs via molntjänster. Att lägga viktiga funktioner och information utanför sitt eget hus kan leda till att man får betala ett högt pris.

De senaste åren har det varit en enorm fart i utvecklingen av it-program och molnjänster. Men när fler program kopplas ihop och integreras med varandra och användningen av molntjänster ökar, ökar också hackarnas möjligheter till att lyckas.

– Hackare är snabba på att utnyttja nya tekniska svagheter och därför måste man arbeta för att ligga steget före. Ändå tänker man inte tillräckligt på säkerheten när man implementerar nya system och övergår att jobba i molntjänster, säger Ulf Gerold, vd på Hyker Security AB. Ett bolag som jobbar med cybersäkerhet framför allt när det gäller molntjänster och viktig information.

Undersökningar visar också att många bolag blir utsatta för attacker. Bland annat uppger nio av tio samhällskritiska verksamheter att de blivit utsatta för cyberattacker vid minst ett tillfälle under ett år. Några uppmärksammade fall inträffade i somras när både Coop och Bauhaus led stor skada efter ett omfattande angrepp. Ett annat exempel är den historiska attacken mot säkerhetsföretaget Solar Wind som inträffade i slutet av 2020. Gemensamt för attackerna är spridningseffekten, där skadan inte enbart stannar hos den som blir angripen utan även systemen hos kunder och underleverantörer drabbas.

Företaget Hyker har tagit fram nya lösningar baserat på vad som i branschen kallas Confidential Computing. Genom att isolera och kryptera så säkras det digitala innehållet i flödet som sker i molntjänster. Detta görs per automatik och krypteringen sker i realtid oavsett om informationen lagras, färdas eller används.

Hackare är snabba på att utnyttja nya tekniska svagheter och därför måste man arbeta för att ligga steget före.

– Det växande användandet av tjänster i molnet gör det svårare att överblicka både riskerna och säkerheten. En sak som komplicerar är att verksamheterna inte har full insyn i hur molnleverantören eller underleverantörer hanterar sin säkerhet. Det är därför viktigt att alla verksamheter går in med inställningen “Assume Breach“, det vill säga att utgå från att förr eller senare drabbas man av ett intrång. Då gäller det att ha ett skydd på plats som säkerställer din information, säger Ulf Gerold.

– Företagen tänker sällan på hur mycket en cyberattack kan kosta verksamheten. Undersökningar visar att det kan handla om kostnader på tiotals miljoner för att återställa skador från ett intrång. Det är svindlande summor som kan äventyra ett helt företags existens, säger Ulf Gerold som pekar på att hackers idag arbetar överraskande metodisk och organiserat.

De två vanligaste vägarna för hackers att ta sig in är antingen genom det som kallas phishing, dvs när hackare utger sig för att vara någon inifrån organisationen för att komma åt värdefull information. Den andra vägen är att utnyttja svagheter i it-systemen och därigenom samla värdefull information som kan användas för utpressning eller för att säljas vidare. Det är här som Hyker tagit fram lösningar för att stänga dörrarna för hackers.

Hykers tips för ökad säkerhet

1. Utbilda personalen i phishing och använd tvåfaktorsinloggning.

2. Säkerhetsklassa informationen och arbeta proaktivt för att skydda den.

3. Använd verktyg och lösningar med inbyggt stöd för heltäckande kryptering och andra säkerhetsfunktioner.