Kei Petersson

januari 9, 2024

Cloud Act & dess påverkan på dataskydd

I en värld där dataöverföring och molntjänster blir alltmer gränsöverskridande, har US Cloud Act blivit en central lagstiftning som företag globalt behöver förhålla sig till. Som användare av en dataplattform som prioriterar både säkerhet och användarvänlighet, är det viktigt att förstå hur lagen påverkar ditt företags dataskydd.

I det här inlägget kommer vi att förklara vad cloud act innebär och därmed öka medvetenheten kring hur ditt företags data kan skyddas i enlighet med lagen.

Vad är Cloud Act?

Cloud Act är en amerikansk lag som antogs 2018 av USA:s kongress med syfte att underlätta brottsbekämpande myndigheters tillgång till digital information. Denna lag gör det möjligt för amerikanska myndigheter att begära ut data från tjänsteleverantörer, även om denna data lagras utanför USA:s gränser.

Cloud Act och dess inverkan på globala företag

För företag som använder molntjänster, innebär Cloud Act en potentiell juridisk utmaning. Speciellt för europeiska företag kan detta ställa till problem eftersom det finns en tydlig konflikt mellan Cloud Act och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Detta skapar en juridisk gråzon där företag kan tvingas välja mellan att följa amerikanska myndighetskrav eller skydda användardata enligt GDPR.

Konfident erbjuder en lösning där dataskyddet är av högsta prioritet. Genom end-to-end-kryptering (E2EE) garanteras det att endast behöriga användare har tillgång till den information som hanteras. Detta innebär att även om amerikanska myndigheter skulle försöka tillämpa Cloud Act, är den data som skyddas av Konfident tekniskt otillgänglig, även för oss som leverantör.

Vad företag bör göra

I denna osäkra juridiska miljö är det avgörande för företag att noggrant välja sina molntjänstleverantörer. Att använda plattformar som för trygg och framförallt säker fildelning, som säkerställer högsta möjliga dataskydd och följer GDPR, kan vara en nyckel till att upprätthålla företagets datasekretess. Det är också viktigt att regelbundet granska dataskyddspolicys och hålla sig uppdaterad med de senaste juridiska utvecklingarna.

Med US Cloud Act i spel blir valet av rätt verktyg för dataskydd och fildelning ännu viktigare. Konfident står för säkra och användarvänliga lösningar, vilket hjälper ditt företag att navigera säkert i den komplexa världen av internationell datalagring.

För att lära dig mer om hur du kan skydda ditt företags data i enlighet med GDPR och andra internationella dataskyddslagar, läs mer om vårt verktyg för molnsäkerhet. Om du söker rådgivning kring dataskydd och personlig integritet, kan vårt expertteam ge dig den hjälp du behöver. Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov.