ABB Collaborative Operations Sverige

”Hykers representanter presenterade Konfident för oss och vi visste vårt behov av att göra det svårt att dela information säkert med våra kunder med de verktyg vi hade tillgång till. Eftersom Konfident blev ett bra val så att vi kunde dela den information vi behövde utan att kunden behövde installera eller installera nya system eller lösningar, säger Mattias Gidlöf, automationssäkerhetsexpert på ABB Collaborative Operations Sweden.

Hur ABB kunde dela information utan att kunden behövde installera eller installera nya system.

Klienten

ABB är ett globalt företag med 144 000 anställda och verkar i mer än 100 länder. I Sverige arbetar och verkar cirka 7 800 personer på cirka 30 platser.

ABB är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 års innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Elektrifiering, Industriell automatisering, Rörelse och Robotics & Discrate Automation.

Utmaningen

ABB Collaborative Operations Sweden stod inför utmaningen att säkert dela information, internt men främst externt på ett säkert men samtidigt enkelt sätt.

De hade lösningar som uppfyllde behovet av att kunna dela information säkert men inget som gjorde det möjligt att göra det utan att kunden behövde engagera sig och göra installationer med dem.

Lösning

ABB Collaborative Operations Sweden hade en fortlöpande dialog med Hyker och pratade om olika lösningar och fann snabbt att tekniken som Hyker tillhandahåller är intressant. Som en del av detta valde vi att starta en utvärdering av Konfident och drog slutsatsen att applikationen skulle ge organisationen och våra kunder en lösning som är både säker och mycket enkel.

Implementeringsprojektet

Vi bestämde oss för att köra en utvärderingsperiod av Konfident för att testa applikationen ordentligt. Hyker utvecklade en utvärderingsplan med de användningsfall vi ville utvärdera som vi regelbundet följde upp.

”Efter utvärderingsperioden kände vi att Konfident skulle hjälpa oss i vår kommunikation och i de situationer vi behöver för att dela information med våra kunder. Därför valde vi att starta ett samarbete med Hyker Security och använda Konfident för vårt cybersäkerhetsteam, säger Mathias Nygren, chef för Collaborative Operations på ABB Sweden.

Resultatet

Resultatet har varit att ABB: s cybersäkerhetsteam i Sverige kan dela den information de behöver med sina kunder och partners utan att det är ett extra steg varken för teamet eller för kunden.

Eftersom säkerhet har högsta prioritet är det viktigt att allt informationsutbyte sker på ett säkert sätt och att de också kan göra det på ett smidigt och enkelt sätt så att de kan spara tid i sina kunduppdrag.

• Kan leverera och ta emot filer till personer eller grupper som inte har tillgång till ABB: s interna system på ett säkert sätt.

• Lagra värdefull kundinformation.

• Dela information internt i teamet enkelt och enkelt.

• Ha samtal kring information som kräver hög säkerhet.