Jesper Landen

januari 14, 2022

Säkerhetsskyddslagen, för vem och vad?

Nytt från 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för verksamheter som drivs i såväl offentlig som privat regi och kan beröra både nätverk, informationssystem och andra delar av verksamheten. Säkerhetsskyddslagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Nytt från 1 december 2021 är att verksamheter med skyddsvärd data omfattas, utan att de officiellt har klassats som hemliga. Det kan t ex handla om kritisk infrastruktur och deras system för drift då de utgör en potentiell sårbarhet.Då det inte finns förteckning, tillståndsprövningsprocess eller liknande är det istället varje verksamhetsutövares ansvar att hålla sig informerad, göra bedömningar och bedriva sin verksamhet enligt de författningar som gäller på säkerhetsskyddsområdet.

Jesper Landén

Key Account Manager

Intresserad av hur Hyker kan hjälpa er med regelefterlevnad?

Kontakta Jesper Landén för mer information.

Boka demo