Plattform för säker digital kommunikation och ökad produktivitet

Låt er skyddsvärda data endast ses och hanteras av behöriga inom verksamheten. Med en molntjänst som Konfident får ni möjlighet till att skapa ett effektivt arbetsflöde med organisationens filer samlade på en och samma plattform. Inom organisationen kan ni hantera roller och tilldela visningsmöjligheter med tryggheten om att endast behöriga har tillgång till informationen som delas.

Om SDK säker digital kommunikation

Begreppet SDK står för säker digital kommunikation och är ett svenskt samverkansprojekt för en säker hantering av skyddsvärd data i form av filer och dokument inom den offentliga sektorn. Med säker digital kommunikation och genom Konfident kan organisationer dela skyddsvärd data på ett tryggt, säkert och enkelt sätt.

Fördelarna som säker digital kommunikation har:
• Säkerhet genom att organisationens skyddsvärda data inte sprids till obehöriga.
• Oavsett vilken organisation som skickar den skyddsvärda datan, så finns möjlighet till samma spårning.
• Leder till effektivare arbetsprocesser där snabbare beslut kan tas.

Kei Petersson

Sales

Kontakta oss för mer information

Vill ni veta mer om hur Konfident kan bidra till säker digital kommunikation och därmed effektivisera er verksamhet? Vi är en plattform som passar extra bra till alla organisationer som är i behov av att dela skyddsvärd data på ett säkert sätt.

Jag vill veta mer om Konfident!