Starter

Standardfunktioner / Inga tillägg, en storlek som passar alla

70 kr anv/månad

(Från 5 användare, faktureras årsvis)

Boka en demo

Enterprise

Anpassad till din verksamhet

Kontakta oss!

Kontakta oss

Features

Säker filöverföring

Included
Included

Säkra konversationer

Included
Included

Säker lagring

Included
Included

Säker aktivitetslogg

Included
Included

Global 2FA

Included
Included

Mallar

Included
Included

BankID e-ID-autentisering

Included
Included

Dedikerad Customer Success Manager

Not ncluded
Included

Branding

Not ncluded
Included

Tillägg

Prioriterat stöd

Not included
Included

Säker visning online

Not included
Included

Ytterligare nationellt e-ID-stöd

Not included
Included

Dokumentsignering

Not included
Included

Säker redigering online

Not included
Included

Rollhantering

Not included
Included

Admin översikt

Not included
Included

Språkstöd

Not included
Included