Kundportal för snabb åtkomst till rätt information

Med Konfident sparar ni både tid och pengar i samband som användarupplevelsen blir till det bättre. Det blir en tydlig förbättring när dina kunder med en gång får tillgång till rätt information. Informationen som idag hanteras via mail eller personliga relationer kan istället synkroniseras i en digital kundportal, som alla behöriga har tillgång att komma åt, direkt när informationen behövs. Genom digital kundportal blir hanteringen bland annat mer automatiserad och strukturerad.

Ökat krav på
lättåtkomlig data

Förfrågan om att ta fram transparent och lättåtkomlig data växer sig allt mer starkare. Det finns en förväntning om att smidigt få inblick i leverantörens processer och leverans. Med en digital kundportal låter du dina kunder enkelt få svar på alla väsentliga frågor och snabbt få tillgång till rätt information när den behövs. Verktyget har funktioner som för det lätt att logga in och genom att erbjuda en förenklad hantering kommer ni alla på företaget att spara tid.

Läs mer om säkra konversationer

Digital kundportal
& mycket mer

Konfident ger dig och dina kunder en enkel, säker och framförallt trygg filöverföring. Här struktureras och automatiseras hanteringen av information i en digital kundportal. Verktyget gör det lika lätt att dela skyddsvärd data som till synk och backup, samtidigt som du följer GDPR.

Kontakta oss

Kei Petersson

Sales

Upplev skillnaden med Konfident

Söker du efter alternativ av molntjänster för företag, och vill veta mer om hur du med Konfident kan lagra, dela och hantera din och dina kunders data på ett säkrare sätt?

Ring upp mig
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.