Säkrare fildelning mellan dig och dina kunder

Konfident är ett alternativ till Dropbox som gör det möjligt med säker filöverföring, utan att du ska behöva oroa dig för vem som har tillgång till din och dina kunders information. Därför är det bara du, och ingen tredje part, som har tillgång till den data som delas.

Jag vill veta mer

End-to-end-kryptering med flexibilitet och tillgänglighet

End-to-end-kryptering (E2EE-kryptering) gör det möjligt att hantera data i molnet, utan att exponera innehåll för mellanhänder. Konfident är ett perfekt alternativ till Dropbox där du får en välutrustad E2EE-lösning som erbjuder både flexibilitet och tillgänglighet för det offentliga molnet, med säkerheten hos ett privat datacenter.

GDPR-anpassad fildelning med skydd mot Cloud Act

Genom att välja Konfident som alternativ till Dropbox, som har sitt säte och sina servrar i Sverige, påverkas du inte av Cloud Act och datalagringen uppfyller samtliga krav på personuppgiftsskydd enligt GDPR. Med Konfident får du en GDPR-anpassad lösning, utan att behöva kompromissa mellan enkelhet och säkerhet.

Jag vill ha en demo

Jesper Landén

Key Account Manager

Säkrare och enklare
alternativ till Dropbox

Söker du efter ett alternativ till Dropbox och vill veta mer om hur du med Konfident kan lagra, dela och hantera din och dina kunders data på ett säkrare sätt?

Jag vill veta mer
Aspia

Aspia använder vårt säkra samarbetsverktyg Konfident för att skydda sina kunder konfidentiella dokument.

Pamica AB

Svenska entreprenörsinvesterare Pamica AB delar konfidentiell information med investerare via Konfident.

Arkiv Redovisning AB

Göteborgsföretaget Arkiv Redovisning AB använder Konfident för att kommunicera med kunder och följa GDPR.